Prvý ročník

  1. Krištof Kubala
  2. Silvia Mokrá

Triedna učiteľka: Paeddr. Mgr. Danka Bátorová

Rozvrh hodín: http://ssoscats.sk/studenti/rozvrh-hodin/

Share this