Štvrtý ročník

 1.  Beláková Simona
 2.  Bulíková Marianna
 3.  Burianová Kristína
 4.  Danišová Denisa
 5.  Drábová Timea
 6.  Flimelová Vanesa
 7.  Gamanová Andrea
 8.  Gerbelová Zuzana
 9.  Gercsiová Dominika
 10.  Gettová Karolína
 11.  Haragová Veronika
 12.  Hrdá Simona
 13.  Chudá Nikola
 14.  Kollárová Natália
 15.  Lenhart Luis
 16.  Lúdiková Sofia
 17.  Mikulová Nikola
 18.  Minichová Adriána
 19.  Nagyová Adéla
 20.  Pipíšková Mária
 21.  Sarvášová Natália
 22.  Somolániová Denisa
 23.  Stanislavová Michaela
 24.  Šrámka Dávid

Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Znamenáková

Rozvrh hodín: http://ssoscats.sk/studenti/rozvrh-hodin/

Share this