Štvrtý ročník

 1.  Bariak Marek
 2.  Beláková Simona
 3.  Bulíková Marianna
 4.  Burianová Kristína
 5.  Danišová Denisa
 6.  Drábová Timea
 7.  Flimelová Vanesa
 8.  Gamanová Andrea
 9.  Gerbelová Zuzana
 10.  Gercsiová Dominika
 11.  Gettová Karolína
 12.  Haragová Veronika
 13.  Hrdá Simona
 14.  Chudá Nikola
 15.  Kollárová Natália
 16.  Lúdiková Sofia
 17.  Mikulová Nikola
 18.  Minichová Adriána
 19.  Nagyová Adéla
 20.  Pipíšková Mária
 21.  Sarvášová Natália
 22.  Stanislavová Michaela
 23.  Šnircová Silvia
 24.  Šrámka Dávid

Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Znamenáková

Rozvrh hodín: http://ssoscats.sk/studenti/rozvrh-hodin/

Share this