Prvý ročník

1. Bianka Jakubčíková
2. Nelly Kobzová
3. Filip Meliško
4. Dominika Sýkorová
5. Hugo Ťapuška
6. Eva Vidová
7. Ivan Bragin
8. Sebastián Jombík
9. Lenka Šurianská

 Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Čertíková

Rozvrh hodín: http://ssoscats.sk/studenti/rozvrh-hodin/

Share this