Druhý ročník

1. Bianka Jakubčíková
2. Nelly Kobzová
3. Filip Meliško
4. Dominika Sýkorová
5. Hugo Ťapuška
6. Eva Vidová
7. Ivan Bragin
8. Sebastián Jombík
9. Lenka Šurianská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10. Sara Mendelová

 

 Triedny učiteľ: Paeddr. Mgr. Danka Bátorová

Rozvrh hodín: http://ssoscats.sk/studenti/rozvrh-hodin/

Share this