Školské aktivity v 1. štvrťroku školského roku 2016/2017

September
⦁ Deň baníkov
Záložka do knihy – 5. Ročník celoslovenského projektu- ZALOZKA DO KNIHY SPAJA SLOVENSKE SKOLY
⦁ Veľký okrúhly stôl- pripomienkovanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou, CVČ Centrum PD
⦁ Fotomaratón- Ešte dúšok leta

 ⦁ Múzeum praveku Slovenska – prax
⦁ Ekotopfilm- medzinárodný filmový festival
⦁ Záverečné pripomienkovanie Koncepcie práce s mládežou TSK- VÚC Trenčín
⦁ Fórum detí a mládeže mesta Prievidza – stretnutie zástupcov ŽŠR a ŠŠR s predstaviteľmi mesta
Prievidza, CVČ Centrum Prievidza
⦁ Narodeniny OC Korzo Prievidza- animačné činnosti
⦁ Deň s mládežou 2016- Poznaj iných, spoznáš sám seba, Námestie slobody

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY ERAZMUS+
MADRID- Herramienta del futuro 11.-16. 9. 2016
VALENCIA- Imagine Europe 19.- 23. 9. 2016

Október
⦁ Dni duševného zdravia – kampaň Nezábudka, finančná zbierka žiakmi SSOŠ
⦁ Fotomaratón – prevzatie ceny 3. miesto vrámci projektu Ešte dúšok leta, súťažné fotografie zachytila Michaela Cútová z 1. ročníka
⦁ Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy: knihy rozprávajú príbehy. Tvorba záložiek prebiehala počas celého mesiaca Október, vyhodnotenie, záverečná správa – boli sme zaradení do celoslovenského výberu
⦁ Kvapka krvi – študenti SSOŠ sa zúčastnili krvného odberu a darovali krv
⦁ Program pre seniorov v centre Bôrik vrámci povinnej praxe
⦁ Program pre seniorov v domove dôchodcov v Handlovej
⦁ Okresné kolo Bedmintonovej súťaže – sútažili dievčatá aj chlapci medzi školami
⦁ Halloweensky deň otvorených dverí

November
⦁ Tanečný maratón – dievčatá z 2. a 3. ročníka v priestoroch GVBN
⦁ Hodina deťom – finančná zbierka
V priebehu mesiaca november prebiehali prezentácie našej školy a našich študíjnych odborov na základných školách v prievidzskom okrese
Pripravujeme:
⦁ Zážitkové učenie pri príležitosti kampane Červené stužky. Jeho súčasťou bude osvetová prednáška, interaktívne aktivity a tvorivé dielne, vrámci ktorých študenti vytvárajú červené stužky, ktoré následne rozdávajú ľuďom v uliciach mesta Prievidza pri príležitosti Sviečkového pochodu.
⦁ CVČ Spektrum – stretnutie mládežníckych parlamentov – prezentácia činností ŽSR
⦁ Best in English – medzinárodná online súťaž Angličtinár roka
⦁ Umenie s Babičkou – návšteva KaSS, prehliadka regionálneho umenia

Share this

Related posts


Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/vivekp5/public_html/ssoscats.sk/wp-content/plugins/gantry/core/gantrylayout.class.php on line 28

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vivekp5/public_html/ssoscats.sk/wp-content/plugins/gantry/core/gantrylayout.class.php on line 29

Submit your comment