Profil absolventa

Group of Business People Working on an Office Desk

Po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky sú naši absolventi schopní:

  • organizovať voľnočasové aktivity pre všetky vekové skupiny;
  • pracovať v oblasti kultúry: kultúrne centrá a strediská;
  • pracovať vo verejnom sektore: referent kultúry na mestských a obecných úradoch;
  • pracovať v oblasti cestovného ruchu: animátor v rekreačných zariadeniach, hoteloch, dovolenkových destináciách, cestovné kancelárie, sprievodcovské činnosti;
  • pracovať v oblasti výchovy a vzdelávania: edukačné zariadenia pre deti, mládež a dospelých;
  • využívať podnikateľské zručnosti: vytvoriť samostatný podnik
  • pracovať v školských zariadeniach: asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent pre školský klub detí,  asistent v centre voľného času
  • pracovať v oblasti IT: programátor, správca sietí a i.
  • študovať na vysokých školách humanitného zamerania: ekonomické – cestovný ruch, manažment; filozofické fakulty – kulturológia, filozofia, umenie, jazyky, sociológia, masmediálna komunikácia, pedagogické fakulty; vysoké školy umeleckého zamerania a pod.)

Silný dôraz na ovládanie min 2 cudzích jazykov umožní absolventom pracovať v medzinárodnom prostredí, kde budú môcť poskytovať vysokú kvalitu služieb v cestovnom ruchu, či v eventových agentúrach.

 

————-

Ďaľšie zaujímavé informácie o škole:

Share this