Pedagogický zbor

logo-v3

PaedDr. Mgr. Danka Bátorová

VYUČOVACIE PREDMETY: hra na hudobný nástroj, občianska náuka, pedagogika, psychológia, teória a dejiny kultúry

 

 

Share this