PRÍPRAVNÁ NÁVŠTEVA

25.-28.január 2011, Nemecko, Bergen

Program Comenius - Škola kultúry, umenia a turizmu Na prvej prípravnej návšteve v nemeckom mestečku Bergen sa Michaela Bátorová, koordinátorka programu Comenius na CA&TS, prvýkrát stretla s ostatnými partnermi projektu. Táto návšteva bola zrealizovaná vďaka poskytnutému finančnému grantu z programu Comenius. Zámerom tejto prípravnej návštevy bolo vypracovať stratégiu realizácie zmieňovaného projektu. Počas troch hektických pracovných dní sa realizačnému tímu podarilo vypracovať naozaj veľmi dobrý projekt, ktorého detaily si môžete prečítať v priloženom letáčiku.

Nový koordinátor projektu

Špecifikom tejto návštevy bolo, že z organizačných dôvodov španielska škola musela z realizácie projektu odstúpiť. Preto sme počas návštevy boli nútení vymenovať nového koordinátora projektu, ktorým sa stala práve Britská škola Gloucester, ktorá hostila prípravnú návštevu. Miesto španielskej školy sme medzi seba pribrali aj nového partnera, ktorým sa stala škola z talianskeho mesta Neapol.

Aktuálni partneri projektu:


Rozdelenie úloh jednotlivým školám

  • UK- je hlavným koordinátorom projektu, zodpovedá za tvorbu webstránky. Táto škola operuje najmodernejšími IKT zariadeniami a má špecializovaných učiteľov, ktorí budú pomáhať pri projektovaní webstránky, ktorá bude takistopočas projektu pravidelne aktualizovaná
  • NEMECKO- je zodpovedné za výrobu kuchárskej knihy. Má špecialistov v oblasti zdravej výživy, nadviaže intenzívnu spoluprácu i s jedlospracujúcimi závodmi, ktoré sa nachádzajú v blízkosti školy. Budú zozbieravať fotografie, recepty a iné propagačné materiály, ktoré budú zverejnené v knihe.
  • SLOVENSKO- zodpovedné za filmovanie kaţdej výmennej návštevy a za vyprodukovanie projektového filmu. Študenti slovenskej školy budú takisto dokumentovať ostatné projektové aktivity, zberať a editovať materiály i ostatných partnerských krajín, čo zabezpečí profesionálny výsledok.
  • POĽSKO- zodpovedné za udržiavanie kontaktov v rámci E-Twinning internetového portálu, kde sa zhromažďujú projektové aktivity a zabezpečuje efektívnu komunikáciu vďaka diskusnému fóru.
  • TALIANSKO- zodpovedné za šírenie výsledkov práce počas i po skončení projektu.Marketing projektu- propagačný materiál, fotografie z výmenných návštev či písanie článkov, ktoré si jednotlivé krajiny budú môcť preložiť do svojho jazyka.

—————————————

Ďaľšie projektové aktivity:

2. Mobility
3. Medzi-mobilitné aktivity
4. Finálne produkty

 

Life long learning_logoComenius_logo

 

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Share this


Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/vivekp5/public_html/ssoscats.sk/wp-content/plugins/gantry/core/gantrylayout.class.php on line 28

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vivekp5/public_html/ssoscats.sk/wp-content/plugins/gantry/core/gantrylayout.class.php on line 29

Submit your comment