Otvárame nové študijné odbory!

Desať rokov sa SSOŠ CA&TS zameriavala na výchovu a vzdelávanie mladých ľudí, ktorí inklinujú k spoločenským vedám, majú umelecké vlohy a majú predispozície na vykonávanie kreatívnej práce s ľuďmi. Študijný odbor animátor voľného času bol “šitý na mieru” takýmto študentom.

Avšak požiadavky trhu a súčasná spoločenská klíma nie sú naklonené k takejto profesionálnej orientácii. Preto sme sa rozhodli zabezpečiť našim študentom a budúcim absolventom lepšie uplatnenie na trhu práce prostredníctvom otvorenia nových študijných odborov, ktorými sú Informačné a sieťové technológie (2561 M) a Pedagogický asistent (7670 M).

Oba tieto odbory v sebe zahŕňajú orientáciu na spoločenské vedy a prácu s ľuďmi a navyše aj vysoko-žiadúce technické zručnosti z oblasti informatiky, resp. zručnosti potrebné na výkon asistenčnej pedagogických praxe na školách.

Pevne veríme, že oba tieto odbory budú mať medzi uchádzačmi o štúdium rovnakú, ak nie väčšiu obľubu akú mal animátor voľného času, lebo s našim vysoko kvalifikovaným pedagogickým tímom sme pripravení aj naďalej pripravovať študentov nie len na skúšky, ale aj na život. 

Detailnejšie informácie ohľadom nových vyučovacích predmetoch, resp. o podmienkach na prijímacie pohovory budeme na stránke priebežne aktualizovať.

Share this


Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/vivekp5/public_html/ssoscats.sk/wp-content/plugins/gantry/core/gantrylayout.class.php on line 28

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vivekp5/public_html/ssoscats.sk/wp-content/plugins/gantry/core/gantrylayout.class.php on line 29

Submit your comment