Comenius Projekt – “Food for Thought – Jedlo na zamyslenie”

IMGP4074.jpg

Koncom Novembra 2010 sa naša škola zapojila do multilaterálneho projektu “Healthy Diet in European Restaurants” (Zdravé stravovanie v európskych reštauráciach). Organizátorom projektu je škola IES Frederica Balarta v španielskom meste Pliego. Do projektu sú ďalej zapojené školy z Nemecka, z Veľkej Británie a z Poľska.


Hlavnou myšlienkou celého projektu bolo vytvoriť komunitu študentov, ktorá bude prevádzkovať virtuálnu 
multikulturálnu reštauráciu so zdravou výživou. Takýmto spôsobom si študenti budú môcť okrem kulinárskych, vycibriť aj organizačné, marketingové, jazykové a IT zručnosti. Navyše sa naučia pripravovať nové jedálničky iných kultúr, čo budú môcť ďalej využívať vo svojej profesii v oblasti cestovného ruchu.
Projekt sa skladá zo 4 častí:

1. Prípravná návšteva
2. Mobility
3. Medzi-mobilitné aktivity
4. Finálne produkty

 

 

Life long learning_logoComenius_logo

 

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

 

Share this