Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP všeobecná časť

Žiadanka_na_vydanie_preukazu

Kurz na ochranu života a zdravia

KOŽAZ 2016/2017

Výročná správa 2013/2014

Výročná správa 2014-2015

Výročná správa 2016-2017

Plán práce 2015/ 2016

Plán práce 2016/ 2017

Plán práce 2017/ 2018

Rozvrh hodín 2017/ 2018

Školský poriadok

 

Share this