Dokumentácia školy

2016/2017

 1. Školský poriadok SSOŠ CA&TS 2016

2015/2016

 1. Výchova k manželstvu a rodičovstvu
 2. Vychova k ľudským právam
 3. Vnútorná Smerinica – Organizácia práce PZ
 4. Školský poriadok SSOŠ
 5. Príručka pre triedneho učiteľa
 6. Plány PK OV
 7. Plán výchovného poradcu
 
 2014/2015
 1. Plán práce 2014 2015
 2. Plán práce predmetovej komisie človek a spoločnosť
 3. Plán práce TU
 4. Plán predmetovej komisie odborného vzdelávania
 5. Plán výchovného poradcu
 6. Výročná správa 2013-2014

 

Share this