Medzinárodná spolupráca

universe-backgrounds-8 naším cieľom je aktívne sa zapájať do medzinárodnej spolupráce s rôznymi vzdelávacími inštitúciami v zahraničí s podobným zameraním. Táto spolupráca sa sústreďuje najmä na obojstranné výmenné pobyty, či výlety a organizovanie študijných projektov a bilaterálnych študijných programov. Veľmi úspešnou je spolupráca so strednou školou vo fínskom Tampere, kde sa nám podarilo v krátkom čase zorganizovať už 3 aktivity.

Jednou z významných medzinárodných aktivít je aj účasť na multilaterálnom projekte Comenius, kde sme v roku 2010 nadviazali spoluprácu so 4 školami z Nemecka, Anglicka, Poľska a Talianska.

Navyše, prostredníctvom externých parnerov, študenti majú možnosť prežiť pol alebo celý rok na niektorej zo zahraničných škôl, s ktorými má (resp. bude mať) naša škola nadviazané výmenné bilaterálne dohody. Napr. v školskom roku 2009/2010 jedna naša študentka študovala v Chile.
V tom istom roku na výmenu u nás študovala zahraničná študentka z Chile. Takže naša škola víta každého študenta zo zahraničia, ktorý má záujem spoznať našu krajinu a naučiť sa niečo nové zo slovenských tradícií.

V roku 2016 prostredníctvom európskeho programu Erasmus+ naši študenti dvakrát vycestovali do Španielska a takisto sme pôsobili ako hostiaca organizácia projektu žiackych školských rád európskych stredných škôl.

Rovnako sme otvorení aj ďalším formám zahraničnej spolupráce, kde si naši študenti môžu zlepšovať svoje jazykové, technické a organizačné  schopnosti. V decembri 2017 sa naši študenti umiestnili na 2.mieste v medzinárodnej súťaži študentských krátkych filmov o ľudských právach THIS HUMAN WORLD 2017 pod záštitou informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára UNHCR v Rakúsku.

 

Share this