Základy cestovného ruchu

nav_img_132011968382

About This Course

Skratka predmetuZCR
vyučujúciIng. Belianska
druh predmetuOdborný predmet
Course idZCR
ProfessorIng. Belianska
DegreeVocational

Share this