Telesná výchova

sport

About This Course

Skratka predmetuTEV
vyučujúciMgr. Dagmara Strmenská
druh predmetuVšeobecno-vzdelávací predmet
Course idTEV
ProfessorMgr. Dagmara Strmenská
DegreeGeneral

Share this