Služby cestovného ruchu

nav_img_132011968382

About This Course

Skratka predmetuSLC
vyučujúciIng. Belianska
druh predmetuVoliteľný predmet
Course idSLC
ProfessorIng. Belianska
DegreeElective

Share this