Seminár z dejepisu

eg

About This Course

Skratka predmetuSDEJ
vyučujúciMgr.Lenka Pažitná
druh predmetuVšeobecno-vzdelávací predmet
Course idSDEJ
ProfessorMgr. Lenka Pažitná
DegreeGeneral

Share this