Právna a ekonomická náuka

nav_img_132011968382

About This Course

Skratka predmetuPQN
vyučujúciIng. Belianska
druh predmetuOdborný predmet
Course idPQN
ProfessorIng. Belianska
DegreeVocational
slide_templatedefault

Share this