Pedagogika

nav_img_132011968382
  • základy všeobecnej pedagogiky

  • dejiny pedagogiky

  • základy rodinnej výchovy

  • základy andragogiky

Študijné materiály

Sylaby pg.I

Pedagogika – humanizmus a renesancia

Pedocentrizmus

Pedagogika 17. – 19. st. I.

pg-17-19-st-2

Pedagogika telesne a zdravotne postihnutých

Slovenská pedagogika 18

Sylaby pg III

Sylaby pg IV

Sylaby pg.I

About This Course

Skratka predmetuPED
vyučujúciPaedDr. Mgr. Bátorová
druh predmetuOdborný predmet
Course idPED
ProfessorPaedDr. Mgr. Bátorová
DegreeVocational
slide_templatedefault

Share this