Náboženská výchova

nav_img_132011968382

About This Course

Skratka predmetuNAV
vyučujúciMgr. Petra Vraňáková
druh predmetuVšeobecno-vzdelávací predmet
Course idNAV
ProfessorMgr. Petra Vraňáková
DegreeGeneral

Share this