Elementárna matematika

nav_img_132011968382

študijné materiály na stiahnutie:

01-mnoziny

02-ciselne-obory

03-absolutna-hodnota-realneho-cisla

04-intervaly-pojem-druhy-graficke-znazornenie

05-logicke-spojky-a-kvantifikatory

About This Course

Skratka predmetuEMAT
vyučujúciMgr. Branislav Botka
druh predmetuvoliteľný predmet
slide_templatedefault
Course idEMAT

Share this