Aplikovaná informatika

nav_img_132011968382

About This Course

Skratka predmetuAPI
vyučujúciMgr. Branislav Botka
druh predmetuodborný predmet
Course idAPI
slide_templatedefault

Share this