Fínsko

Beauties of Tampre2

Už po štvrtýkrát naši študenti navštívili krajinu tisícich jazier – Fínsko. Týždeň strávili v meste Tampere v miestnej strednej škole TYK, s ktorou CA&TS spolupracuje už od svojich počiatkov.

GW269H199

Už po tretíkrát mali študenti CA&TS možnosť zúčastniť sa na študijnom pobyte vo fínskom Tampere. Tentorkát Dajana Kovačovičová a Patrícia Gyenesová absolvovali týždňovú prax na strednej odbornej škole TYK v Tampere. Prax pozostávala z účasti na niekoľkých umeleckých predmetoch a inštalovaní a následnom otvorení výstavy venovanej slovenským umelcom.

Finland 5

TYK, Tampere, Fínsko (22.-27.4, 2008)

Už v apríli roku 2007, čiže len v druhom polroku prvého aktívneho roku pôsobenia SSOŠ, sa funkcionárom školy podarilo zorganizovať cestu do fínskeho mesta Tampere. Našich 13 študentov, vlastne len študentiek,malo možnosť navštíviť strednú školu v Tampere – TYK, ktorá má veľmi podobné študijné zameranie ako SSOŠ.