Pedagogický zbor

logo-v3

VYUČOVACIE PREDMETY: hra na hudobný nástroj, občianska náuka, pedagogika, psychológia, teória a dejiny kultúry     read more