Pedagogický zbor

logo-v3

VYUČOVACIE PREDMETY: španielsky jazyk, konverzácia v španielskom jazyku read more

logo-v3

Projektová manažérka, koordinátorka Žiackej školskej rady read more

_IGP2121

VYUČOVACIE PREDMETY: Anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku read more

_IGP2112

VYUČOVACIE PREDMETY: telesná a športová výchova, tanečná a pohybová príprava read more

logo-v3

VYUČOVACIE PREDMETY: Tvorivá dramatika, Výtvarné techniky a ručné práce, Teória a metodika animačných činností, fotografia a video, prax read more

logo-v3

VYUČOVACIE PREDMETY: ruský jazyk, konverzácia v ruskom jazyku read more

logo-v3

VYUČOVACIE PREDMETY: anglický jazyk read more

_IGP2109

VYUČOVACIE PREDMETY: matematika, informatika read more

logo-v3

VYUČOVACIE PREDMETY: jazyk slovenský a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry, dejepis, seminár z dejepisu   read more

logo-v3

VYUČOVACIE HODINY: nemecký jazyk, konverzácia v nemeckom jazyku, náboženská výchova   read more

logo-v3

VYUČOVACIE PREDMETY: administratíva a korešpondencia, biológia a starostlivosť o zdravia, hospodárska geografia, manažment kultúry, právna a ekonomická náuka, prax, služby cestovného ruchu, sociológia, základy cestovného ruchu   read more