Pedagogický zbor

logo_CATS.jpg

VYUČOVACIE PREDMETY: španielsky jazyk, konverzácia v španielskom jazyku read more
Projektová manažérka, koordinátorka Žiackej školskej rady read more

_IGP2121

VYUČOVACIE PREDMETY: Anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku read more

_IGP2112

VYUČOVACIE PREDMETY: telesná a športová výchova read more

logo_CATS.jpg

VYUČOVACIE PREDMETY: Tvorivá dramatika, Výtvarné techniky a ručné práce, Teória a metodika animačných činností, fotografia a video, prax read more

logo_CATS.jpg

VYUČOVACIE PREDMETY: ruský jazyk, konverzácia v ruskom jazyku read more

logo_CATS.jpg

VYUČOVACIE PREDMETY: anglický jazyk read more

_IGP2109

VYUČOVACIE PREDMETY: matematika, informatika read more

_IGP2118

VYUČOVACIE PREDMETY: tanečná a pohybová príprava read more
VYUČOVACIE PREDMETY: jazyk slovenský a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry, dejepis, seminár z dejepisu   read more

10404017_10202449569348294_6114027891413345993_o

VYUČOVACIE HODINY: nemecký jazyk, konverzácia v nemeckom jazyku, náboženská výchova   read more