Novinky

V meste Prievidza sa dňa 28. novembra 2013 konalo podujatie s názvom Burza práce a škôl. Na uskutočnení tejto akcie sa okrem mesta podieľali Pracovné agentúry, mládežnícke inštitúcie pôsobiace na území mesta, školy a zamestnávatelia z regiónu. V mestskej športovej hale v Prievidzi poskytovali poradenstvo a informácie týkajúce sa svojej činnosti, prípadne prezentovali ponuku voľných pracovných miest. Burzu práce a informácií, ktorú zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Prievidzi spolu s EURES, využili najmä študenti základných a stredných škôl, v menšom počte aj nezamestnaní.

V dňoch 13.5. a 15.5. 2014 sa konali prijímacie skúšky do prvého ročníka na SSOŠ CA&TS.
V tabuľke uvádzame celkové výsledky.
Gratulujeme všetkým prijatým študetom!

under-consturction

Vitajte na našej novej školskej stránke. Stránka je momentálne vo výstavbe. Preto tu ešte nenájdete všetky informácie.