Novinky

logo-v3

8. september si svet každoročne pripomína ako Medzinárodný deň gramotnosti.

Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne.

Gramotnosť má dopad na vzdelávanie, ovplyvňuje spôsob získavania a spracovania informácií, a tým významne určuje budúce uplatnenie žiaka nielen v profesijnom živote, ale aj jeho celkovú úspešnosť v spoločnosti a v celom rade životných situácií.
Rozvíjaním gramotnosti škola pripravuje žiakov na praktický život, aby vedeli používať vedomosti,  poznatky a  spôsobilostí v bežných životných situáciách. Gramotnosť sa často spája iba s konkrétnymi predmetmi, ale v skutočnosti ide o nadpredmetové zručnosti, ktoré si žiaci rozvíjajú počas rôznych vyučovacích hodín.

Aj naša škola sa zapojila do výzvy Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trenčíne, ktoré v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, školskými úradmi Trenčianskeho kraja a s podporou Štátnej školskej inšpekcie vyhlásilo Deň gramotnosti 2017, kedy sa počas vyučovania realizujú aktivity rozvíjajúce rôzne druhy gramotnosti. Už tento piatok!

mdg

 

Po letných prázdninách sa znova uvidíme v pondelok,

4. septembra o 8:30h

Už sa na vás všetkých tešíme! images-6

Prvé rodičovské združenie v školskom roku 2017/ 2018 sa uskutoční dňa 5.septembra o 15:30h. 

 

                                   Využi svoju šancu a pridaj sa k nám!

 

Aktualizovaný harmonogram MS nájdete tu .

Oficiálne otvorenie ústnej časti maturitnej skúšky sa bude konať v utorok 23.5. o 8:00 hod.

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 11. 5. 2017

 

pre študijný odbor animátor voľného času 

kód žiaka: 1/A       počet bodov: 107

pre študijný odbor pedagogický asistent

kód žiaka: 2/B      počet bodov: 105

kód žiaka: 2/A      počet bodov: 103

kód žiaka: 1/B      počet bodov: 100

pre študijný odbor Informačné a sieťové technológie 

kód žiaka: 1/C      počet bodov: 111

Výsledková listina odboru Pedagogický asistent 

Poradie Kód študenta Celkový počet bodov
1. 5 106
2.- 3. 3/B 102
2. -3. 4 102
4. 1/B 95
5. 2/A 73

 

 Výsledková listina odboru Informačné a sieťové technológie

Poradie Kód študenta Celkový počet bodov
1. 2/B 113
2. 3/A 97
3. 1/A 89

 

 

 

 

colorful-abstract-splash-note-4-wallpaper

Ahojte, priatelia … ešte stále je čas podať si k nám prihlášku. Tak len aby ste nezabudli …

Od nového školského roka 2017/2018 otvárame úplne nový študijný odbor Informačné sieťové technológie 2561 M.
Tento študijný odbor bude v nasledujúcom školskom roku prvýkrát uvedený do škôl. V Trenčianskom kraji tento odbor otvára okrem nás len jedna stredná škola.

Animátora voľného času v doterajšej forme už neotvárame, ale prechádzame na Pedagogického asistenta 7670 M!
Po absolvovaní tohto študijného odboru má absolvent omnoho širšie uplatnenie.

Oba odbory sú schválené Trenčianskym samosprávnym krajom.

watercolor-floral-desktop-wallpaper-du

Ponúkame vám stručný opis našich štúdijných odborov :

Informačné a sieťové technológie 2561 M

Pedagogický asistent 7670 M – s certifikovanou výučbou Animátora voľného času

 

Viac info na : https://www.facebook.com/pg/ssoscats/photos/?tab=album&album_id=1359504964071832