Budúci študent

Srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí SSOŠ CA&TS, ktorý sa uskutoční 14. 12. 2018 v čase od 8:00 do 15:00.
Tešíme sa na vašu návštevu.

47445138_1052212918305772_3546036196280893440_n

colorful-abstract-splash-note-4-wallpaper

Ahojte, priatelia … ešte stále je čas podať si k nám prihlášku. Tak len aby ste nezabudli …

Od nového školského roka 2017/2018 otvárame úplne nový študijný odbor Informačné sieťové technológie 2561 M.
Tento študijný odbor bude v nasledujúcom školskom roku prvýkrát uvedený do škôl. V Trenčianskom kraji tento odbor otvára okrem nás len jedna stredná škola.

Animátora voľného času v doterajšej forme už neotvárame, ale prechádzame na Pedagogického asistenta 7670 M!
Po absolvovaní tohto študijného odboru má absolvent omnoho širšie uplatnenie.

Oba odbory sú schválené Trenčianskym samosprávnym krajom.

Ponúkame vám stručný opis našich štúdijných odborov :

Informačné a sieťové technológie 2561 M

Pedagogický asistent 7670 M – s certifikovanou výučbou Animátora voľného času

 

Viac info na : https://www.facebook.com/pg/ssoscats/photos/?tab=album&album_id=1359504964071832

 

 

V školskom roku 2017/ 2018 otvárame 2 študijné odbory:

 

PEDAGOGICKÝ ASISTENT 7670 M

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 2561 M

 

Záujemcovia o študijný odbor ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU do prihlášky uvádzajú odbor  PEDAGOGICKÝ ASISTENT 7670 M, súčasťou ktorého je certifikovaná teoretická a praktická príprava Animátora voľného času.

Do prihlášky na štúdium na strednej škole je potrebné uvádzať názov odboru aj s príslušným číslom.

Prihlášku na štúdium je potrebné zaslať do 20. apríla 2017

Desať rokov sa SSOŠ CA&TS zameriavala na výchovu a vzdelávanie mladých ľudí, ktorí inklinujú k spoločenským vedám, majú umelecké vlohy a majú predispozície na vykonávanie kreatívnej práce s ľuďmi. Študijný odbor animátor voľného času bol “šitý na mieru” takýmto študentom.

images

Milí uchádzači o štúdium, ako každý rok, tak aj tento rok sa v máji bude konať prvé kolo prijímacích skúšok do prvého ročníka. Presné termíny sú nasledovné:

1. kolo:   1. termín – 14. 5. 2018,  08 00 hod.,

                2. termín – 17. 5. 2018,  08 00 hod.

2. kolo:  19. 6. 2018, 08: 00 hod.