Animačné aktivity

Tak ako minulý školský rok, tak aj tento rok sa naši študenti zúčastnili na jarnej upratovacej brigáde a tak prispeli k zveľadeniu prostredia múzea praveku v Bojniciach. Naši študenti navštevujú múzeum pravidelne a zapájajú sa do tvorivých dielní a animačného programu. Spoluprácu s múzeum si veľmi ceníme a sme radi, že naši študenti tam radi chodia aj mimo vyučovania a dokonca aj na letnú brigádu.

Ani tento rok nechýbali naši študenti na podujatí s názvom TANCUJ PD. Každý rok sa na tomto podujatí prezentuje určitý tanečný štýl, či druh tanca. Tento rok organizátori vybrali DUPKANÝ ČARDÁŠ. Úlohou študentov bolo naučiť sa tento tanec, obliecť sa do špecifických kostýmov a odprezentovať naučený tanec na námestí v meste Prievidza. Na tomto podujatí sa zúčastňujú takmer všetky školy z Prievidze a okolia a my sme radi, že sme svojou účasťou mohli prispieť k prekonaniu svetového rekordu v počte tancujúcich ľudí na určitom mieste.

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a KaSS Prievidza uskutočnili v piatok 20. septembra 2013 od 09:30 do 16:00 na Námestí slobody jubilejný V. ročník podujatia: Deň s mládežou- „POZNAJ INÝCH, SPOZNÁŠ SÁM SEBA. Podujatie sa uskutočnilo v rámci osláv mesta k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o meste a 630. výročiu udelenia kráľovských výsad.