Animačné aktivity

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a KaSS Prievidza uskutočnili v piatok 20. septembra 2013 od 09:30 do 16:00 na Námestí slobody jubilejný V. ročník podujatia: Deň s mládežou- „POZNAJ INÝCH, SPOZNÁŠ SÁM SEBA. Podujatie sa uskutočnilo v rámci osláv mesta k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o meste a 630. výročiu udelenia kráľovských výsad.