Animačné aktivity

Pozývame vás na spoločné hudobno-tanečné predstavenie detí z Centra sociálnych služieb SPOKOJNOSŤ a študentov SSOŠ CA&TS.
Príďte zahriať svoje  aj telo! 23621155_1618108304898741_6057555912047276737_n

8. september si svet každoročne pripomína ako Medzinárodný deň gramotnosti.

Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne.

Gramotnosť má dopad na vzdelávanie, ovplyvňuje spôsob získavania a spracovania informácií, a tým významne určuje budúce uplatnenie žiaka nielen v profesijnom živote, ale aj jeho celkovú úspešnosť v spoločnosti a v celom rade životných situácií.
Rozvíjaním gramotnosti škola pripravuje žiakov na praktický život, aby vedeli používať vedomosti,  poznatky a  spôsobilostí v bežných životných situáciách. Gramotnosť sa často spája iba s konkrétnymi predmetmi, ale v skutočnosti ide o nadpredmetové zručnosti, ktoré si žiaci rozvíjajú počas rôznych vyučovacích hodín.

Aj naša škola sa zapojila do výzvy Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trenčíne, ktoré v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, školskými úradmi Trenčianskeho kraja a s podporou Štátnej školskej inšpekcie vyhlásilo Deň gramotnosti 2017, kedy sa počas vyučovania realizujú aktivity rozvíjajúce rôzne druhy gramotnosti. Už tento piatok!

mdg

 

Aj naši študenti sa zapojili do Mikulášskeho sprievodu anjelov a čertov :)

15284941_1291656317523364_1812071628100606227_n

Stop-1-2

Využívanie komunikačných technológií nie je v dnešnom svete nič nezvyčajné, práve naopak- je priam potrebné a mnohí si nevieme predstaviť čo i len jeden deň bez mobilného telefónu, tabletu, alebo počítača, či je to doma, v práci, alebo v škole.

DSC_0280

Ďaľší ročník akcie “Mikuláš v nemocnici v Bojniciach”.

DSC_0167

Animačný program našich štvrtákov v centre sociálnych služieb – Bôrik v Nitrianskom Pravne. :)

jhhj

Dňa 5.11.2015 sa v priestoroch našej školy uskutočnila HALLOWEEN PARTY, ktorú pirpavili žiaci druhého ročníka pre ostatných spolužiakov.

IMG_8133

Dňa 2.10.2015 sa konalo podujatie POZNAJ SEBA, SPOZNÁŠ INÝCH, kde už pravidelne nechýbali naši študenti.

Praktické maturity sa konali dňa 16.4.2014 pred veľkonočnými prázdninami. Študenti boli rozdelení do troch skupín. Losovaním si študenti vybrali témy – Rozprávkovo, Veľká noc a Indiáni.

10414922_756875871001414_5605355613003572389_n

Vo štvrtok 5. júna 2014 naši študenti odohrali divadelné predstavenie Sen. Toto vystúpenie sa konalo pri príležitosti Dňa otvorených dverí SSOSŠ CATS. Sen, bol príbeh o dospievajúcom dievčati, ktoré nastupuje na vysokú školu. Počas školy zažilo všetky radosti ale aj starosti študentského obdobia. V prípade, že ste sa daného vystúpenia nemohli zúčastniť, dávame do pozornosti videozáznam z výstúpenia.