Vzorové testy na prijímacie skúšky

Milí uchádzači o štúdium,

nižšie vám dávame k dispozícii skúšobné testy z dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, biológie a matematiky na prijímacie skúšky do prvého ročníkaPo písomných testoch bude prebiehať ústny pohovor s uchádzačom zameraný na komunikačné schopnosti a kreativitu a prezentovanie záujmu o štúdium na SSOŠ CA&TS.

Veríme, že na väčšinu otázok aj bez hľadania už poznáte odpovede. Ak sa však nájdu otázky, ktoré vám nie sú blízke, na vypracovanie správnych odpovedí vám odporúčame využívať všetky dostupné informačné zdroje, ako napr. učebnice slovenské jazyka a literatúry, učebnice dejepisu, encyklopédie, wikipediu, referáty.sk, či iné odborné internetové stránky.

Share this