Výsledky prijímacích pohovorov do prvého ročníka

V dňoch 11.5. a 14.5. 2015 sa konali prvý a druhý termín 1. kola prijímacích skúšok do prvého ročníka na SSOŠ CA&TS.
V tabuľkách uvádzame výsledky oboch termínov. 

Prvý termín, 11.5.2015


Poradie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kód žiaka

7
8
3
2
4
5
1
6

Skóre*

97
97
97
96
95
94
92
86

 

Druhý termín, 14.5.2015

Poradie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kód žiaka

4
5
2
3
6
1

Skóre*

96
96
92
91
90
83


* Na úspešné zlvádnutie testov bolo potrebných 60 a viac bodov zo 100.

Share this