INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM:

V školskom roku 2017/ 2018 otvárame 2 študijné odbory:

 

PEDAGOGICKÝ ASISTENT 7670 M

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 2561 M

 

Záujemcovia o študijný odbor ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU do prihlášky uvádzajú odbor  PEDAGOGICKÝ ASISTENT 7670 M, súčasťou ktorého je certifikovaná teoretická a praktická príprava Animátora voľného času.

Do prihlášky na štúdium na strednej škole je potrebné uvádzať názov odboru aj s príslušným číslom.

Prihlášku na štúdium je potrebné zaslať do 20. apríla 2017

Časopis SSOŠ CA&TS

Prinášame vám prvé tohtoročné číslo školského časopisu SSOŠ CA&TS. Nasledujúce číslo výjde v Marci.

-> ssos-cats-casopis-januar

Pripravujeme na rok 2017/18

16195633_1329209673768028_1007992720865303210_n

Mikulášsky sprievod anjelov a čertov

Aj naši študenti sa zapojili do Mikulášskeho sprievodu anjelov a čertov :)

15284941_1291656317523364_1812071628100606227_n

Deň otvorených dverí

437608

Konferencia Žiackych Školských rád 2016

Dňa 28.11.2016 sa v priestoroch CVČ Spektrum v Prievidzi konala už v poradí 8. konferencia Žiackych Školských rád. Na tomto podujatí sa zúčastnili takmer všetky stredné školy z okresu Prievidza.

Školské aktivity v 1. štvrťroku školského roku 2016/2017

September
⦁ Deň baníkov
Záložka do knihy – 5. Ročník celoslovenského projektu- ZALOZKA DO KNIHY SPAJA SLOVENSKE SKOLY
⦁ Veľký okrúhly stôl- pripomienkovanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou, CVČ Centrum PD
⦁ Fotomaratón- Ešte dúšok leta

council

Stretnutie žiackych školských rád v Trenčíne

Dňa 8.9.2016 sa naša žiacka školská rada zúčastnila na stretnutí žiackych školských rád v krajskom centre Trenčín. Na stretnutí sa preberal projekt Space – Mládežnícke výmeny. V tomto medzinárodnom