RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Pozývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 04.09.2018 o 15:30 hod. v priestoroch SSOŠ CA&TS

Otvorenie školského roka 2018/ 2019 sa bude konať v pondelok 03.09.2018 v priestoroch SSOŠ CA&TS o 08:30h

college-back-to-school

Výsledky z prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

Odbor 7670 M Pedagogický asistent

BIOLÓGIA

kód žiaka počet bodov
 1  20
 2  9

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

kód žiaka počet bodov
 1  16
 2  11

 

POHOVOR

kód žiaka počet bodov
 1  60
 2  50

 

VÝSLEDKY T9

Kód žiaka SJL počet % Počet bodov spolu
 1  44  10  106
 2  68  14  84

Praktická časť ODBORNEJ MATURITNEJ SKÚŠKY 2018

Srdečne vás pozývame

na praktickú maturitnú skúšku, ktorá sa uskutoční v priestoroch našej školy

v dňoch  18. a 19. apríla 2018!

V stredu 18. apríla od 8:15 hod. do 12:15 hod. budú študenti obhajovať svoje práce na tému Egypt, divadlo a Trenčiansky samosprávny kraj.

Vo štvrtok 19. apríla od 8:15 hod. do 12:45 hod. témy nasledovné: cestovanie, tanec a Európska Únia.

Pokiaľ sú vám uvedené témy blízke, máte záujem o aktuálne informácie alebo sa radi zapájate do rôznych aktivít, u nás si zaručene prídete na svoje.  Tešíme sa na vás!

Deň otvorených dverí

Nenechajte si ujsť posledný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre celú rodinu plný aktivít a zábavy! Na svoje si prídu malí i veľkí, preto milí uchádzači o štúdium, zoberte so sebou aj rodičov, súrodencov, alebo kamarátov 

Okrem príjemného zážitku a úsmevu na perách si od nás odnesiete fotografie z profesionálneho fotenia v štúdiu, upravené našimi IT-čkármi!
Do celého procesu vzniku fotografie sa budete môcť zapojiť v roli modela/ modelky, fotografa, či pozorovateľa 

 

Už tento piatok, dňa 9. marca 2018

Tešíme sa na vás!

Prázdniny

Štvrtok, dňa 1. februára bude vyučovanie skrátené od 8:00h do 12:35h.

Piatok, dňa 2. februára – polročné prázdniny.

V týždni od 19. do 23. februára - jarné prázdniny.

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

V súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy v Prievidzi výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy

(podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/ 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška, alebo jej náhrada)
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
  • bezúhonnosť

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
  • doklad o absolvovaní 1. atestácie
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • profesijný životopis
  • návrh koncepcie rozvoja školy
  • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 15. marca 2018

Šťastný a úspešný nový rok 2018!

Po zimných prázdninách sa opäť uvidíme v pondelok 8. januára 2018

Nové číslo školského časopisu CA&TS

 

 

Čo všetko sme prežili v prvom štvrťroku si môžete pozrieť tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

 

cette-annee-cest-bac-ah-l-tvw4kd

 

Duša komunity

Pozývame vás na spoločné hudobno-tanečné predstavenie detí z Centra sociálnych služieb SPOKOJNOSŤ a študentov SSOŠ CA&TS.
Príďte zahriať svoje  aj telo! 23621155_1618108304898741_6057555912047276737_n