Aktivity

cat-weel_Jereme Crow

Je lepšie ľutovať, že sme niečo zažili, než ľutovať , že sme nezažili nič.

(Boccatio)

  1. Animačné akitivty

  2. Medzinárodná spolupráca

Share this