Aktivity

cat-weel_Jereme Crow

Je lepšie ľutovať, že sme niečo zažili, než ľutovať , že sme nezažili nič.

(Boccatio)

  1. Animačné aktivity

  2. Medzinárodná spolupráca

  3. Pripravované aktivity

Share this