Pre viac informácii, kliknite na obrázok.
banner

Súkromná stredná odborná škola CA&TS

Dobrodružným tréningom za kariérou

C-career, A-adventure, & T-training S-school
Sme humanisticky orientovaná stredná škola rodinného zamerania poskytujúca maturitné štúdium v programoch informačné a sieťové technológie, pedagogický asistent a animátor voľného času. Tieto špecifické programy sa v rámci trenčianskeho kraja učia jedine na našej škole.

Sloboda a zodpovednosť

Zodpovedný za svoje konanie je ten, kto sa môže slobodne rozhodnúť.

Spolupráca

Veľa múdrych ľudí môže vytvoriť dobrú spoločnosť.

Otvorenosť

S klobúkom v ruke a so slovíčkom PROSÍM sa dá prejsť celý svet

Šťastie

Ak sa môže človek sebarealizovať, ku šťastiu mu veľa nechýba.

Vyhľadávanie predmetov

Voliteľné predmety

Odborné predmety

Novinky

Pozývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 04.09.2018 o 15:30 hod. v priestoroch SSOŠ CA&TS

college-back-to-school

Odbor 7670 M Pedagogický asistent

BIOLÓGIA

kód žiaka počet bodov
 1  20
 2  9

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

kód žiaka počet bodov
 1  16
 2  11

 

POHOVOR

kód žiaka počet bodov
 1  60
 2  50

 

VÝSLEDKY T9

Kód žiaka SJL počet % Počet bodov spolu
 1  44  10  106
 2  68  14  84

Staršie novinky

Pedagogický zbor

 • logo-v3

  Mgr. Jana Hegerová

  VYUČOVACIE HODINY: nemecký jazyk, konverzácia v nemeckom jazyku, náboženská výchova  
 • logo-v3

  Mgr. Ľudmila Bojsová

  VYUČOVACIE PREDMETY: španielsky jazyk, konverzácia v španielskom jazyku
 • logo-v3

  Mgr. Andrea Čertíková

  VYUČOVACIE PREDMETY: jazyk slovenský a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry, dejepis, seminár z dejepisu  
 • logo-v3

  Mgr. Eva Urbanová

  VYUČOVACIE PREDMETY: ruský jazyk, konverzácia v ruskom jazyku
 • _IGP2112

  Mgr. Dagmara Strmenská

  VYUČOVACIE PREDMETY: telesná a športová výchova, tanečná a pohybová príprava